ČO JE TO CBD IZOLÁT?

Aký je rozdiel medzi CBD izolátom a CBD s fullspektrum a broadspektrum kanabinoidov? Aké sú ich prínosy a ako dokážu ovplyvniť náš organizmus?

Čo je izolát, fullspektrum a broadspektrum?

Existujú tri hlavné typy extraktu kanabidiolu (CBD) - izolát , fullspektrum a broadspektrum. Izolát CBD je čistou formou CBD, zatiaľ čo CBD s plným spektrom (fullspectrum) je extrakt obsahujúci ďalšie zlúčeniny rastliny konope, ako sú terpény a ďalšie kanabinoidy. Tretím typom je širokospektrálne CBD (broadspectrum). Ľudia používajú CBD z rôznych zdravotných dôvodov, ako je bolesť a úzkosť. Zatiaľ čo ďalší výskum CBD by mohol objasniť neoficiálne uvádzané výhody jeho užívania, niektoré dôkazy už jasne hovoria, že produkty s CBD môžu pomôcť s veľkým množstvom ťažkostí a chorôb. Tento článok si kladie za cieľ pomôcť demystifikovať pojmy CBD izolát a CBD fullspektrum a broadspektrum. Vysvetlíme vám rozdiely a potenciálne výhody oboch foriem.

Rozdiel CBD izolátu, fullspektra a broadspektra

Rozdiel medzi CBD izolátom a CBD s fullspektrom/broadspektrom sa týka hlavne obsahu každej formy kanabidiolu. Fullspektrum CBD obsahuje viacero rastlinných častí konope, vrátane esenciálnych olejov, terpénov a ďalších kanabinoidov, ako je CBG (kanabigerol), CBN (kanabinol) a ďalšie. Zatiaľ čo CBD izolát je v podstate iba a len kanabinoid CBD. Aj keď ani ten nie je v obsahu 100% kanabidiolu.

Fullspectrum (celospektrálne) produkty s CBD vždy obsahujú aj kontrolovaný a regulovaný tetrahydrokanabinol - THC, známy pre svoje psychoaktívne účinky. Množstvo THC obsiahnuté v technickom konope, ktoré sa na výrobu konopných olejov s CBD používa, je také nízke, že nie je dostatočne silné, aby malo výrazné psychoaktívne účinky.

CBD izolát je tzv. čistou formou CBD (ideálne 99,7%). Neobsahuje v podstate žiadne iné rastlinné zlúčeniny konope. Obvykle pochádza z rastlín technického konope, ktoré obsahujú veľmi nízke množstvo THC. Izolát CBD je kryštalická forma CBD a často sa melie a predáva ako prášok. Je nazývaný aj ako kryštály CBD. Izolát CBD je na rozdiel od full/broadspectra oveľa rafinovanejší produkt a prechádza zvláštnym spracovaním. Všeobecne by sa dalo povedať, že je CBD izolát teda aj menej prirodzenou formou. Proces extrakcie kanabinoidu CBD sa u týchto foriem veľmi nelíši. Obvykle ide o tieto procesy:

- extrakcia CO2

- parná destilácia

- extrakcia rozpúšťadlom

- extrakcia lipidov

Výhody a nevýhody CBD izolátu

CBD izolát je najkoncentrovanejšou formou kanabinoidu CBD. Môže to byť vhodný produkt pre prvých užívateľov CBD, ktorí chcú experimentovať s potenciálnymi prínosmi kanabidiolu pre zdravie, bez interferencie s ďalšími kanabinoidmi konope, ktoré môžu účinky kanabidiolu zmeniť, treba povedať, že vo veľkej väčšine prípadov k lepšiemu. CBD izolát je navyše v podstate rafinovaný produkt, takže nemá žiadnu rozoznateľnú chuť ani vôňu.

Štúdia na zvieratách z roku 2015 dospela k záveru, že aj keď CBD izolát môže ponúknuť určité zdravotné prínosy, účinky môžu byť menej výrazné ako pri použití broadspectrum alebo fullspectrum produktu CBD. Výskum tiež ukazuje, že účinky izolátu CBD proti bolesti a zápalu sa môžu objaviť iba pri určitej špecifickej dávke.

To je jeden z obrovských rozdielov práve medzi produktmi vyrobenými z izolátu CBD a produktmi s broadspectrom a fullspectrom, kde sa účinky zvyšujú s dávkovaním.

Z tohto dôvodu môžu ľudia, ktorí chcú užívať vysoké dávky iba CBD, preferovať izolát CBD. Čo nemusí byť nutne negatívna vlastnosť izolátu CBD. Niektorí ľudia môžu byť citliví na niektoré ostatné kanabinoidy alebo terpény. Najmä alergici by mali začať skúšať CBD produkty ideálne s tzv. broadspectrom bez THC a navyše bez obsahu terpénov, poprípade teda rovno izolát CBD.

Výhody fullspektrum CBD produktov

Pretože CBD fullspectrum konopný extrakt obsahuje všetky kanabinoidy a terpény z rastliny konope, môže mať silnejší účinok ako CBD izolát. Výskum naznačuje, že zdravotné prínosy fullspectrum CBD môžu byť výraznejšie, vďaka kombinácii viacerých kanabinoidov z rastliny konope. To je to, čo vedci nazývajú tzv "entourage" efektu (sprievodný efekt) .

Fullspektrum produkty s CBD obsahujú vždy malé množstvo THC, obvykle v množstvách nižších ako 0,2 %, vzhľadom na platné legislatívy vo väčšine krajín EÚ. Existuje už rad overených prínosov pre ľudské zdravie pri použití fullspectrum CBD produktov: proti záchvatom, uvoľneniu svalových kŕčov, proti úzkosti, úľava od bolesti, liečba psychotických porúch, antioxidant, protizápalové.

Jedna štúdia z roku 2018 zistila, že určité zlúčeniny CBD môžu mať aj neuroprotektívne účinky. Ďalšia štúdia z roku 2018 naznačuje, že CBD s plným spektrom je účinnejšie na bolesť ako CBD izolát kvôli kombinovaným účinkom CBD a THC. Výhodou fullspektrum CBD je, že je menej chemicky spracované a prirodzenejšie ako CBD izolát.

Výhody broadspektrum CBD produktov

Broadspectrum CBD je veľmi podobné fullspectrum CBD v tom, že obsahuje aj ďalšie rastlinné kanabinoidy. Úplne zásadný rozdiel medzi týmito dvoma konopnými extraktmi je obsah THC. Broadspectrum by žiadne THC obsahovať nemalo, maximálne stopové množstvo, ktoré je možné detekovať, ale je pod hranicou merateľnosti. Ako sme už uviedli, fullspectrum naopak THC v minimálnych hodnotách obsahovať musí.

Rovnako ako fullspectrum CBD môžu mať broadspectrum produkty vyššie zdravotné účinky ako izolát CBD vďaka tzv. "entourage" efektu (sprievodný efekt).

Výskumy jasne naznačujú, že sprievodný efekt môže zvýšiť účinky fullspectrum a broadspectrum produktov s CBD.

Záverom

Je potrebný ďalší výskum zdravotných prínosov a účinkov všetkých troch typov CBD extraktov. Ako izolát CBD, tak produkty CBD s fullspektrom a broadspektrom (úplným/širokým spektrom) majú svoje výhody. Ľudia by si mali vždy starostlivo prečítať etikety a všeobecné informácie pred nákupom CBD produktov. Trh je zasýtený nekvalitnými a tzv. "po domácky" vyrábanými konopnými extraktmi. Ich kvalita však nemá žiadnu kontrolu a samotná analýza kanabinoidov o kvalite ničoho nevypovedá.

Pri silnej medikácii je používanie CBD lepšie prediskutovať s lekárom alebo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.