ČO JE HHC-P?

Čo je HHC-P?

HHC-P je hydrogenovaná verzia HHC. V čistej forme je HHCP viskózny olej. Zvyčajne má mierne žltú farbu, hoci niekedy môže mať tmavšiu jantárovú farbu. Celkovo HHCP ponúka intenzívnejší zážitok v porovnaní s HHC, hoci to závisí od tolerancie používateľa.

Aby sme sa vrátili na úplný začiatok, HHC bol objavený v konope v roku 1944 americkým chemikom. V posledných rokoch sa robili pokusy s pridaním molekuly vodíka do Delta-8 THC. Tento proces sa nazýva hydrogenácia a používa sa na rôzne úpravy, napríklad na premenu rastlinného oleja na margarín.Po zistení, že hydrogenáciou sa THC premieňa na HHC, začali vedci skúmať, ako premeniť aj iné kanabinoidy. Až v roku 2019 bol objavený kanabinoid THC-P, a tak tento objav rýchlo dal vzniknúť HHC-P.

Od HHC sa líši tým, že má na svojom alkalickom reťazci dva atómy uhlíka navyše. Štúdie naznačujú, že väčšia dĺžka alkalického reťazca v THC-P vedie k lepšej väzbe na kanabinoidné receptory. Predpokladá sa, že HHCP sa tiež lepšie viaže na receptory CB, možno dokonca lepšie. Túto informáciu potvrdzujú mnohé správy od ľudí, ktorí vyskúšali HHC-P. Uvádzajú, že účinky HHC-P sú silnejšie ako účinky HHC a THC.

Aký silný je kanabinoid HHC-P?

Významným problémom HHCP alebo ktoréhokoľvek z nových alternatívnych kanabinoidov na trhu je, že sa o nich vykonalo málo alebo žiadne štúdie týkajúce sa ich účinkov na človeka. Preto je ťažké odhadnúť potenciálnu silu. Keďže kanabinoidy, ako je HHCP, sa v širšom meradle objavujú a konzumujú až teraz, neexistujú ani dobré anekdotické dôkazy (faktické tvrdenia, ktoré sa opierajú len o osobné pozorovanie), z ktorých by sa dalo vychádzať.

Niektoré alternatívne kanabinoidy, ako napríklad THC-P, však majú o niečo viac štúdií, z ktorých môžeme čerpať informácie. THCP sa považuje za výrazne účinnejší ako Delta-9 THC. Štúdia vykonaná na myšiach ukázala, že THC-P je v skutočnosti 33-krát aktívnejší na receptoroch CB1 ako THC. A HHC-P sa tiež považuje za aktívnejší ako ostatné kanabinoidy. Dokonca viac ako THC.

Účinky HHC-P

Je HHC-P bezpečný?

Štúdie týkajúce sa účinkov HHC-P sú stále v plienkach a väčšinou sa opierajú o názory užívateľov, ktorí už HHC-P vyskúšali. To bohužiaľ tiež znamená, že krátkodobé a dlhodobé účinky HHC-P na ľudí ešte neboli dostatočne preskúmané. Preto by mal každý potenciálny kupujúci výrobkov HHC-P postupovať opatrne a urobiť všetko pre to, aby ich konzumoval v primeraných množstvách a vždy podľa vlastného výberu.

Jedna vec je v prípade HHC-P istá - ide o psychoaktívny kanabinoid. To znamená, že jeho konzumácia vás uvedie do euforického stavu. Vždy to majte na pamäti a správajte sa tak, aby ste neohrozili svoju bezpečnosť ani bezpečnosť ľudí okolo vás.

Kanabinoidy sú našou vášňou a cestou k lepšiemu a šťastnejšiemu životu.