ČO JE BROADSPECTRUM A FULLSPECTRUM?

Jedným z najznámejších a tiež najrýchlejšie rastúcim odvetvím, ktoré sa zaoberá prírodnými doplnkami stravy a podpornými prostriedkami je konopný priemysel. Ako u nás, tak aj vo svete sa stále objavujú nové produkty, ktoré sa vyrábajú z konope a výrazne dokážu pomôcť nášmu zdraviu a to po psychickej, ale aj fyzickej stránke.

V súčasnej dobe zažívajú svoj najväčší boom konopné CBD oleje, ale stretnúť sa môžete aj s celým radom ďalších produktov, ako sú vaporizéry, CBD kapsule, konopné CBD čaje, želé, cukríky, CBD kvapky a veľa ďalšieho. Vzhľadom na to, že je v ponuke také nepreberné množstvo konopných prípravkov, môže byť výber trochu ťažký až mätúci. V tomto článku vám popíšeme rozdiel medzi najobľúbenejšími variantmi konopného extraktu fullspectrum a broadspectrum, uviedli všetko na pravú mieru a uľahčili vám tak rozhodovanie pri vašom budúcom výbere.

Čo je to fullspectrum?

Jednoducho povedané je to výťažok z rastlín konope, ktorý obsahuje spolu s CBD aj ostatné kanabinoidy, terpény a flavonoidy. Sú to látky, ktoré sa prirodzene vyskytujú v každom konope. Niekedy sa tiež fullspectrum nazýva „celá rastlina“ či „celé spektrum“. To znamená, že extrakciou prejde všetko, čo konopný kvet ponúka. Práve spoločný účinok všetkých látok, ktorý sa často označuje ako sprievodný efekt a zvyšuje terapeutickú účinnosť týchto produktov je tak typický pre tento spôsob extrakcie.

Táto metóda obsahuje aj známy kanabinoid THC, ktorý momentálne nemôžu v ČR obsahovať žiadne konopné produkty. Legislatíva Českej republiky stanovuje limit do 0,3% THC, ale iba v získanej sušine. Všetky fullspectrum produkty sú tak v našich končinách nelegálne a zákon sa porušuje aj jej držaním a to nehovoríme ani o distribúcii, za ktorú môžu dostať predajcovia veľké pokuty či dokonca skončiť vo väzení.

Od 1.1.2022 začne svitať na lepšie časy. Keďže parlament aj prezident republiky odsúhlasili nový zákon o obsahu THC v konopných produktoch. Teda všetky konopné produkty na českom trhu budú môcť obsahovať až 1% THC. Za túto novú skutočnosť sme veľmi vďační, pretože sa už bavíme o množstve THC, ktoré je možné využiť na prospešné terapeutické účinky.

Plusy

Silný synergický účinok

Menej procesov počas spracovania

Kompletné spektrum aktívnych látok

Mínusy

Spravidla výrazná chuť a vôňa

Môže mať ľahko sedatívne a psychoaktívne účinky

THC sa môže prejaviť pri testoch na psychoaktívne látky

Čo je broadspectrum?

Ide o ďalší spôsob extrakcie konope, výrazný rozdiel spočíva v tom, že neobsahuje žiadne THC, ale aj napriek tomu si zachováva niektoré kanabinoidy a ďalšie potencionálne prospešné zlúčeniny. Rastlina musí prejsť celým radom extrakčných procesov, založených na alkoholových či CO2 metódach. Ak máte podozrenie, že komerčne ponúkaný produkt má pomer látky CBD oproti ostatným kanabinoidom veľmi vysoký, chcite po predajcovi alebo výrobcovi laboratórne analýzy. Na trhu totiž na také produkty, vydávajúce sa za broadspectrum, naozaj môžete naraziť. Nenechajte sa teda oklamať.

Nanešťastie môžu byť do 31.12.2021 broadspectrum produkty, jedinými prípravkami na českom trhu, ktoré je možné legálne predávať. Dôvodom je práve to, že neobsahujú žiadne THC, ktoré je v Českej republike nelegálne, ako sme spomínali vyššie. Presnejšie povedané, analýza bude vykazovať v riadku s THC - skratku ND - non detectable. Množstvo látky THC je také malé, že je nezistiteľné.

Plusy

Chutia lepšie ako celospektrálne extrakty, pretože chýba veľa terpénov (horkosti)

Chýba THC - pre citlivých jedincov to môže znamenať oveľa lepšiu toleranciu

Úplne legálne bez akéhokoľvek postihu

Mínusy

Chýba THC - dôležitý prvok v sprievodnom efekte (ale nie jediný)

Vyššia spotreba oproti fullspectrum na dostavenie sa účinkov

Synergia látok, sprievodný efekt a jeho význam?

Jedným zo zásadných poznatkov vo výskume liečebných účinkov konope je tzv. sprievodný efekt. Ide o vzájomné a pozitívne ovplyvňovanie účinkov jednotlivých zlúčenín alebo skupín látok (kanabinoidy, terpény a ďalšie látky). Synergia (súčinnosť, spolupráca) je vzájomný vzťah týchto látok a vytvára výsledný liečebný profil rastliny konope. Rôzne pomery a obsahy sú zodpovedné za veľmi široký terapeutický potenciál. Za účinky konope teda nie sú zodpovedné iba dve najznámejšie látky - THC a CBD, ale súbor zlúčenín, ktoré fungujú spolu. Dokonca sa ukázalo, že kanabinoidy v podobe izolovaných látok sú menej účinné ako pri spoločnom použití napr. v celospektrálnych extraktoch spolu s terpénmi a ďalšími látkami, ktoré konope obsahuje. Terpény sú prchavé zlúčeniny zodpovedné za aromatický profil rastliny a sú tiež veľmi významnou terapeutickou zložkou ako svojimi samostatnými účinkami, tak v rámci sprievodného efektu (synergie) spolu s viacerými látkami. V roku 2015 bola vykonaná porovnávacia štúdia v Lautenbergovom centre pre všeobecnú imunológiu nádorov v Jeruzaleme. Pacienti, ktorí boli liečení full spectrum CBD preparátmi, uvádzali vyššiu úroveň úľavy v porovnaní so skupinou, ktorej bol podaný CBD izolát. Výskum ďalej potvrdil, že pri zvyšujúcich sa dávkach full spectrum preparátu boli dosiahnuté lepšie terapeutické účinky oproti izolátu, kde boli pozorované rovnaké účinky napriek zvyšovaniu dávok. Pre predstavu si uvedieme príklad spolupôsobenia (synergie) látok. V prípade synergie medzi kanabinoidmi môžeme spomenúť známu vlastnosť CBD potláčať psychoaktívne účinky THC. Čo môže v praxi znamenať, že pokiaľ pacient potrebuje vyššie dávky THC, je to práve obsiahnuté CBD, ktoré spôsobí nižšiu psychoaktivitu konope a tým pádom umožní chorému prijímať vyššie dávky THC - tzn. zvýši terapeutický index. V štúdii v roku 2011 bolo preukázané, že synergia funguje aj medzi kanabinoidmi a terpénmi - tie môžu taktiež potláčať psychoaktivitu THC. Štúdia zároveň potvrdzuje aj to, že terpény napomáhajú k lepšej biodostupnosti CBD aj na úrovni kanabinoidných receptorov.

Záver

Rovnako ako ostatných distribútorov, aj nás mrzí, že je škála využiteľnosti konope v Českej republike takto obmedzená, na druhú stranu je aj broadspectrum spoľahlivým pomocníkom v mnohých ťažkostiach a chorobách. Nechceme vám samozrejme radiť aké produkty máte využívať a čo je pre vaše zdravie najlepšie. Snažili sme sa vám vysvetliť rozdiel medzi týmito spôsobmi extrakcie a ich výhodami a zápormi, ktoré obnáša. Rozhodnutie je už na každom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Teraz nám už zostáva iba čakať. Nádej pomaly svitá.

Pozrite si naše produkty