CBD & TOURETTOV SYNDROM

V predchádzajúcich článkoch sme sa bavili o rôznych civilizačných alebo autoimunitných chorobách, ktoré nás ako ľudstvo postihujú. Už vieme, že nám môže CBD byť skvelou oporou pri vysporiadávaní sa s väčšinou z nich. Dnes sa pozrieme na jednu častokrát zabúdanú nepríjemnú chorobu, ktorej sa našťastie dáva v posledných rokoch viac mediálneho priestoru. Ide o tourettov syndróm, ktorému urobila skvelú osvetu televíznej show Prostreno. 

Môže sa to zdať až pozoruhodné, ale CBD pomáha skutočne skoro so všetkými zdravotnými problémami. A to aj v tomto prípade. Síce tourettov syndróm nevylieči, ale môže veľmi uľahčiť jeho priebeh.

Čo je to Tourettov syndróm?

Ide o vrodené neurologicko - psychiatrické ochorenie, ktoré je pomenované po objaviteľovi tohto syndrómu, ktorým je Georges Gilles de la Tourette. Príznaky sa začínajú objavovať už v ranom detstve av niektorých prípadoch sa objavia až v adolescencii. 

Tourettov syndróm je závažná porucha nervového systému, ktorá spôsobuje náhle, opakujúce sa pohyby, zášklby a zvuky ako napríklad rôzne výkriky. Ľudia, ktorí trpia Tourettovým syndrómom, nemôžu tieto tiky ovládať, a pretože sú náhle, môžu sa objaviť kedykoľvek a kdekoľvek. 

Čo môžeme ale s radosťou povedať, tak je to, že tourettov syndróm neovplyvňuje inteligenciu ani dĺžku života. Proti tým ostatným neduhom, ktoré so sebou tourettov syndróm nesie, môžeme vrelo odporučiť naše produkty s obsahom CBD.

Čo tiky spúšťa?

Hoci sa tiky s Tourettovým syndrómom môžu objaviť kedykoľvek, existujú určité spúšťače, ktoré ich práve môžu spustiť. 

Pokiaľ napríklad jedinec s tourettovým syndrómom vidí niekoho zívať, kašľať alebo robiť nejaké expresívne pohyby, môže to spôsobiť neočakávanú túžbu to urobiť tiež. Túto túžbu bohužiaľ neovládajú a je potrebné sa s tým zžiť.

Aké ďalšie problémy môžu tourettov syndróm sprevádzať?

Ľudia s Tourettovým syndrómom často zažívajú ďalšie neurobehaviorálne problémy, ktoré sa vyskytujú súčasne.

Niektoré z nich sú:

  • ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou)
  • OCD (obsedantne kompulzívna porucha alebo správanie)
  • Úzkosť
  • Poruchy učenia
  • Poruchy autistického spektra
  • Problémy sociálneho fungovania
  • Problémy so spánkom
CBD & TOURETTOV SYNDROM

Věděli jste, že... 

V júni 2018 bol schválený jeden liek na báze CBD na liečbu dvoch vzácnych foriem epilepsie. Išlo o prvé federálne schválené lekárske použitie CBD v Spojených štátoch. To viedlo k ďalšiemu výskumu v liečbe podporovanej CBD pri iných neurologických a neuropsychiatrických poruchách. Tourette Association of America vytvorila konzorcium Cannabis Consortium zložené z popredných odborníkov, klinických lekárov a výskumníkov v odbore, ktorých úlohou bolo vyhodnocovať a analyzovať existujúci výskum. Došlo sa k záveru, že CBD produkty ako je napríklad olej môžu čiastočne pomôcť regulovať tiky spojené s turettovým syndrómom.

Čo hovorí výskum o lekárskej marihuane a CBD proti tourettovmu syndrómu?

Rozdiel medzi čistým CBD olejom a lekárskou marihuanou je v jej obsahu. Zatiaľ čo CBD existuje vo svojej čistej forme, lekárska marihuana obsahuje dve rôzne chemické zložky, THC a CBD.

Aj keď je výskum, čo sa lekárskej marihuany týka, nedostatočný a bol vykonaný iba v menšom meradle, nájdu sa takí, ktorí uvádzajú zníženie tikov aj úľavu od duševných porúch, ktoré stav pri užívaní často sprevádzajú. Napriek tomu tu možno opakovať to isté, čo bolo povedané o CBD, môžeme niekoľko pozitívnych účinkov. Napríklad pomoc od psychických ťažkostí spojených s tourettovým syndrómom.

Ako si vybrať najlepší CBD pre tourettov syndróm?

Ak sa snažíte zmierniť príznaky Tourettovho syndrómu a ste ochotní vyskúšať CBD olej, tak môžeme rozhodne odporučiť hneď tie z našej produkcie. Pre začiatok odporúčame slabší variant a ak sa vám produkt osvedčí, tak môžete siahnuť po silnejšej.

Zhrnutie: 

Čo je Tourettov syndróm?

Tourettov syndróm je vážna porucha nervového systému, ktorá spôsobuje náhle, opakujúce sa pohyby, zášklby a hlasové prejavy. Osoba, ktorá jej trpí, bohužiaľ nemôže ovládať svoje náhle správanie.

Môže CBD pomôcť liečiť príznaky Tourettovho syndrómu?

Hoci sa niektoré výskumy potenciálne ukázali ako sľubné, stále nestačí s istotou povedať, že CBD skutočne pomáha liečiť príznaky Tourettovho syndrómu. S niektorými problémami spojenými s tourettovým syndrómom, ako sú napríklad tie psychické, pomoc môže.

Ako sa Tourettov syndróm prejavuje?

Ľudia trpiaci Tourettovým syndrómom zažívajú náhle šklbavé pohyby, zvuky prejavy, ktoré sa opakujú a sú mimo ich kontroly. Táto neurologická porucha môže byť taká závažná, že ovplyvňuje život človeka do takmer vysoko dysfunkčného stupňa.

Aká je súčasná liečba Tourettovho syndrómu?

Súčasná lekárska liečba Tourettovho syndrómu zahŕňa logopedické terapie, lieky, hlbokú mozgovú stimuláciu, komplexnú behaviorálnu intervenciu pre tiky (CBIT), dentálne ortotické pomôcky a potenciálne aj lekársku marihuanu.

Aké CBD produkty vám môžeme ponúknuť?

Tu môžeme odporučiť hneď niekoľko produktov z našej vlastnej produkcie. Rozhodne odporúčame produkty s obsahom CBD na perorálne podanie ako sú:

oleje s obsahom CBD

bylinné čaje s obsahom CBD

tablety s obsahom CBD

žuvačky s obsahom CBD