CBD A ÚZKOSŤ: ČO BY STE MALI VEDIEŤ?

CBD môže účinne pomôcť s liečbou mnohých typov úzkostných porúch. Kannabidiol (CBD) je jedným z najviac preskúmaných kanabinoidov, ktoré sa nachádza v konope. Ďalším známym kanabinoidom je tetrahydrokanabinol (THC). Spolu s CBD a THC obsahuje rastlina konope viac ako 540 kanabinoidov. Kanabidiol (CBD) je jedným z niekoľkých kanabinoidov získaných z konope. Je to nepsychoaktívna zlúčenina, ktorá môže pomôcť liečiť úzkosť a rôzne ďalšie stavy. CBD ponúka množstvo potenciálnych zdravotných výhod.

Je CBD legálné?

Produkty s CBD získaným z konope s menej ako 0,3 % THC sú v Českej republike legálne. Môžete tak prospešné vlastnosti kanabidiolu využívať bez strachu. 

Čo je úzkosť a úzkostné poruchy?

Úzkostné poruchy sa radia k neurotickým poruchám. Zahŕňajú fóbie a niekoľko foriem nadmernej úzkosti a strachu, ktoré nastupujú náhle a bránia vykonávaniu bežných denných činností. Úzkostné poruchy sú často vysiľujúcimi chronickými poruchami a vyskytujú sa buď od raného veku, alebo ich náhle spustí určitá udalosť. Nastupujú a zhoršujú sa v období stresu.

Pretože ide o neurotické poruchy, nie je u úzkostných porúch narušené vnímanie reality (na rozdiel od psychotických porúch, ako je napr. schizofrénia) a správanie neporušuje sociálne normy. Človek postihnutý touto poruchou si uvedomuje nezmyselnosť svojich pocitov. Napriek tomu však nie je schopný im čeliť a ovládať ich. V dôsledku tejto poruchy môže dôjsť k ovplyvneniu každodenného života, u ťažších prípadov aj k zhoršeniu pracovného a spoločenského uplatnenia, niekedy aj k sociálnej izolácii.

Úzkosť je v našej spoločnosti pomerne rozšírená. Počas života jej trpí v nejakej forme viac ako 15 % populácie. Pôvod má buď v detstve, alebo vzniká následkom nejakej udalosti (jedná sa o reakciu na závažný stres, napr. po nehode alebo prírodnej katastrofe). Dôležitú úlohu môže zohrať aj dedičnosť. Úzkostné poruchy majú často chronický priebeh (trvanie dlhšie ako tri mesiace).

Ako pomáha CBD proti úzkostiam?

Mnoho vedcov a výskumníkov priznáva, že CBD má priaznivé protizápalové vlastnosti. Funguje tak, že blokuje enzýmy, ktoré spúšťajú zápal v tele. Systematický výskum v roku 2020 v CNS Drugs zistil, že liečba pomocou CBD znížila záchvaty u ľudí s Dravetovým syndrómom, záchvatovou poruchou rezistentnou na lieky. Rastúca legalizácia liečebného konope v USA prinútila mnoho vedcov k vykonaniu štúdií rôznych terapeutických využití konope a CBD. Jednou z hlavných otázok medzi zdravotníkmi je, či CBD môže zmierniť úzkostné poruchy. 

Úzkosť a úzkostné poruchy patria medzi najčastejšie psychiatrickej diagnózy. Po celom svete nimi trpí okolo 15 % populácie. Podľa autorov jednej štúdie z roku 2015 CBD interaguje s kanabinoidným receptorom typu 1 (CB1R), serotonínovým 5-HT1A receptorom a ďalšími receptormi v mozgu, ktoré regulujú správanie vyvolané strachom a úzkosťou. Autori prehľadu tiež našli predklinické a klinické dôkazy, ktoré preukázali CBD ako účinnú liečbu mnohých typov úzkostných porúch, vrátane:

- generalizovaná úzkostná porucha (GAD)

- posttraumatická stresová porucha (PTSD)

- panická porucha (PD)

- obsedantno-kompulzívna porucha (OCD)

- sociálna úzkostná porucha (SAD)

V novšej štúdii z roku 2020 vedci hodnotili účinky CBD u 397 dospelých jedincov žijúcich na Novom Zélande. Účastníci štúdie dostali lekárske predpísané CBD pre rôzne choroby, vrátane nerakovinových diagnóz, symptómov súvisiacich s rakovinou, neurologických symptómov a symptómov duševného zdravia. Všetky skupiny hlásili zlepšenie celkovej kvality života po 3 týždňoch liečby CBD. Jedinci, ktorí dostávali CBD liečbu proti úzkostiam alebo depresii, údajne zaznamenali zlepšenie vo svojej schopnosti vykonávať každodenné funkcie a zmierniť príznaky bolesti a úzkosti alebo depresie. 70% účastníkov štúdie uviedlo, že sú spokojnosti s liečbou CBD, od dobrej až po vynikajúcu.